Work

BẠN ĐANG TÌM XƯỞNG MAY?

Posted on

Công ty TNHH MTV Bốn Dòng Kẻ là xưởng may gia công, FOB hàng thiết kế số lượng ít dành riêng cho các thương hiệu thời trang quốc tế đến từ Úc, Mỹ và đang mở rộng sang thị trường nội địa, đặc biệt là TP HCM. Chúng tôi được thành lập bởi đội ngũ […]

Uncategorized

ĐƠN HÀNG FOB VÀ OEM?

Posted on

I. FOB là gì? 1. FOB trong may mặc là gì? FOB là từ viết tắt của Free On Board. Cụm từ có nghĩa là khi một xưởng may đã nhận đơn hàng từ khách, sau đó tiến hành may và hoàn thành sản phẩm. Việc cuối cùng hoàn thành đơn hàng chính là đưa các […]

Printing

Welcome to Four Stripes Vietnam

Posted on

Four Stripes Company Limited is a 100% Australian owned garment production facility located in Ho Chi Minh City , Viet Nam. Established in 2013, our Australian and Vietnamese team have been designing and manufacturing knit and woven garments for 6 years for the export market.  Four Stripes is commited to fair and ethical trade practices […]

Printing

DIGITAL PRINTING FABRIC

Posted on

Here is small guideline to understand about Digital fabric printing. What is Fabric Printing? Fabric printing is the process of applying colored patterns and designs onto fabric. What is Digital Printing on Fabric? Digital fabric printing is act of printing digital files onto fabric using ink jet based printers.​ How Digital Textile Printing Works? There are mainly two […]

Printing

What we do

Posted on

At Four Stripes, we are constantly working on optimizing each step of our value chain. This is achieved through effective communication, analysis, evaluation of activities and comprehensive quality control. Our departments are managed by a team of highly skilled technicians with a wealth of technical knowledge and international experience. Our management, merchandising, planning, production, quality […]